Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego

Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego

Hymn Polski (Mazurek Dąbrowskiego) - Utwór napisał Józef Wybicki w dniach 16/19 lipca 1797. Napisany z myślą o Legionach Polskich we Włoszech tam też powstał, stając się wkrótce Pieśnią Legionów Polskich pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego. Dowodem entuzjazmu z jakim spotkał się Mazurek Dąbrowskiego jest jego rosnąca lawinowo popularność. Licząc…