Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja 1791 - Zasadniczą intencją twórców ustawy Rządowej z 1791 roku było zlikwidowanie trwającego od XVI wieku konfliktu pomiędzy "majestatem i wolnością", królem i Rzecząpospolitą. W wyniku znanego kompromisu tron Rzeczypospolitej stawał się dziedziczny w dynastii saskiej, ale sejm pozostawał naczelnym organem władzy i uosobieniem zwierzchnictwa narodu, dysponując…