Kleopatra VII

Kleopatra VII

Kleopatra VII  (69-30 p.n.e.), królowa Egiptu, z dyn. Lagidów, córka Ptolemeusza XII Filopatora. Była wyznaczona w testamencie ojca na współwładczynię i małżonkę młodszego od niej brata, króla Ptolemeusza XIII (od 51); w 48 otoczenie króla pozbawiło ją władzy pod zarzutem , że dąży do samodzielnych rządów; Kleopatra zmuszona do ucieczki…