Jan Paweł II

Jan Paweł II

Spośród wszystkich postaci opisywanych na naszej stronie, postaci które wielokrotnie wywarły znaczący wpływ na losy Polski i świata, Karol Wojtyła nie należy do ścisłej czołówki, ponieważ z pewnością zajmuje miejsce najdonioślejsze. Nie przemawia za tym tylko fakt, że postać ta odcisnęła w Polsce przemożne piętno na mentalności trzech pokoleń mieszkańców,…