Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie -  Historia szlachecka z roku 1811 we dwunastu księgach wierszem. Poemat autorstwa Adama Mickiewicza. Dzieło ukazało się w Paryżu w 1834 roku. Źródłem inspiracji dla Mickiewicza była jego działalność w środowisku emigracyjnym, a co za tym idzie tęsknoty autora za ziemią ojczystą, ginącymi obyczajami…