Jan Kochanowski

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski (1530-1584) - najwy­bitniejszy poeta epoki pol. renesansu. Po­chodził z licznej rodziny szlacheckiej (miał 5 sióstr i 6 braci). W 1544 wstąpił do Akademii Krakowskiej. Po kilkuletnich studiach w Kra­kowie kształcił się dalej na uniwersytecie w Królewcu, a od 1552 przez 6 lat, z  przerwami na wyjazdy do kraju, na uniwersytecie…
Wisława Szymborska

Wisława Szymborska

Wisława Szymborska - urodzona 2 lipca 1923 na Prowencie, obecnie część Kórnika, zmarła 1 lutego 2012 w Krakowie. Polska poetka i krytyk litercki, pisząca również eseje, tłumaczenia i felietony. Ojciec Wincenty Szymborski, zarządca dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego, matka Anna Maria z domu Rottermund. Pracodawcą ojca był hrabia Zamoyski, też w związku…
Julian Tuwim

Julian Tuwim

Julian Tuwim (1894-1953) - Poeta, tłumacz, autor wierszy dla dzieci, tekstów piosenek i skeczy kabaretowych, zbieracz i kolekcjoner ciekawostek. Był jednym z najnowocześniejszych polskich autorów. Początkowo budził powszechny zachwyt, pod koniec życia głęboką nienawiść. Urodził się 13 września 1894 roku w rodzinie zasymilowanych Żydów w Łodzi. Ojciec Juliana, Izydor, był urzędnikiem…