Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe

Przyczyny powstania listopadowego dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne, ale zasadniczym czynnikiem był ład ustalony przez Święte Przymierze w 1915 roku, w tym teoria postanowień zawartych na kongresie wiedeńskim i praktyka mijająca się z tą teorią. Przełomowy był rok 1930, kiedy to doszło w Belgii do detronizacji króla Niderlandów i…
Powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe

Geneza powstania styczniowego sięga korzeniami przynajmniej do powstania listopadowego, a już na pewno do jego skutków, mianowicie do zmasowanej rusyfikacji ziem Królestwa. Przedmiotem zmasowanej represji była oświata i kultura, nie wspominając o okolicznościach politycznych, takich jak unieważnienie konstytucji, likwidacja sejmu i wojska polskiego czy też rusyfikacja urzędów państwowych. Wpływ wojny…
Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie - Trwające 63 dni polskie wystąpienie zbrojne przeciwko niemieckiemu okupantowi w Warszawie. Była to rozpoczęta 1 sierpnia 1944 roku akcja oswobadzania Warszawy zorganizowana przez Armie Krajową, akcja zbrojna zakończona porażką 3 października 1944 roku. Akcja nieprzypadkowo otrzymała nazwę "Burza", miała bowiem na celu samodzielne wyzwolenie Warszawy. Kluczową rolę odegrał…