Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa (29.09.1943) - Inicjator powstania pierwszego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w państwie bloku wschodniego, zapoczątkował w Polsce proces demokratyzacji. W 1990 został pierwszym niekomuni­stycznym prezydentem kraju po II wojnie światowej (do 1995). Urodził się we wsi Popowo koło Lipna (północna Polska) w rodzinie stolarza jako czwarte dziecko. W tym czasie…