Mahomet

Mahomet

Mahomet - Marzeniem Araba Muhammada ibn Abd Allaha, nazwanego później Mahometem, "najbardziej wychwalanym", było zjednoczenie wszystkich plemion pod sztandarem nowej religii - islamu. Mahomet przyszedł na świat około 570 roku w Mekce i umarł w 632 roku w Medynie. Nie wiadomo jak wyglądał. Koran zabrania portretowania ludzi. Dlatego na ilustracji…