Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko - Na rok przed śmiercią Kościuszki John Keats, jeden z naj­większych poetów języka angielskiego, poświęcił mu wiersz. Gdy go dziś czytamy, razi nieco zbitkami emfatycznych superlatywów ujętych w kunsztowne strofy. Mowa w nim o imionach wielkich bohaterów ludzkości, które dźwięczą w niebiańskich sferach, two­rząc harmonijną pieśń przed Bożym tronem.…
Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte - Był dzieckiem rewolucji francuskiej, ale też właśnie on poskromił wrzenie społeczne i przekształcił je w zdobycze. Napoleon I Bonaparte (1769-1821), Cesarz Francuzów. Nazwano go "robespierre na koniu". Olbrzymie imperium rozpadło się rychło po upadku cesarza - żołnierskie szczęście opuściło go już w czasie wyprawy na Rosję. Wiele…
Lenin

Lenin

Włodzimierz lljicz Lenin (22.04.1870-21.01.1924) - Główny teoretyk leninizmu, był rzecznikiem ścisłego rozdziału między partią a klasą robotniczą i stworzył tym samym odpowiednie warunki do sprawowania dyktatorskiej władzy przez komunistów. Jego ideologia rozpowszechniła się szeroko, ale upragniona rewolucja światowa się nie dokonała. Lenin, trzecie spośród sześciorga dzieci inspektora szkolnego i córki fizyka, przyszedł…
  • 1
  • 2