Nikola Tesla

Nikola Tesla

Nikola Tesla (1856-1943) - chorwacki fizyk i wy­nalazca. W 1877 wstąpił na politechnikę w Grazu, a po jej ukończeniu przez 2 lata studiował matematykę i fizykę na uniwer­sytecie w Pradze. Następnie podjął pracę w towarzystwie telefonicznym w Budapeszcie, tam dokonał kilku wynalazków dotyczących prądnic i silników wytwarzających i wykorzy­stujących prąd…