Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany szerzej pod pseudonimem artystycznym Witkacy, był polskim malarzem, pisarzem, dramaturgiem, fotografikiem oraz filozofem, urodzonym 24 lutego 1885 roku w Warszawie. Zmarł 18 wrześnie 1939 roku w Jeziorach.

Młodość

Był synem artysty oraz nauczycielki muzyki. Początkowo dorastał w Warszawie, następnie w Zakopanem. Kwestią edukacji syna zajął się ojciec, twierdzący, że szkoła niszczy indywidualność. Lekcji na zasadzie korepetycji udzielali mu często znani artyści oraz profesorowi akademiccy. Młody Witkiewicz próbował się w dramacie i pracach filozoficznych, interesował się malarstwem, fotografią i naukami ścisłymi. W roku 1903 eksternistycznie zdał maturę we Lwowie. W 1905 r. Witkacy został, wbrew woli ojca, studentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poznawał wówczas nowych ludzi i miejsca, podróżując też za granicę. Związany z grupą malarzy z ASP, a także w związku z miłością Ireną Solską.

W kierunku I wojny

Po studiach ponownie osiadł w Zakopanem, pisząc i malując. Kiedy jego narzeczona, Jadwiga Janiszewska, popełniła samobójstwo, Witkacy został o to oskarżony przez środowisko. Wówczas to Bronisław Malinowski zaproponował mu podróż do Nowej Gwinei w roli dokumentalisty. Wskutek ciągłych stanów depresyjnych i konfliktów z Malinowskim wrócił do Europy akurat w momencie rozpoczęcia I wojny światowej. Dołączył do armii carskiej Rosji. W 1015 został studentem szkoły oficerskiej. Artysta został ranny w walce pod wsią Witoneż i w 1917 roku zwolniony ze służby. Przebywał w Moskwie, gdzie był świadkiem rewolucji październikowej, sam natomiast utrzymywał, że brał w rewolucji czynny udział. W tym czasie Witkacy zaczął malować portrety. Jeszcze w Rosji zaczął pisać teksty o swoich poglądach artystycznych (które później opatrzył tytułem „Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd porozumienia”).

W kierunku II wojny

Po powrocie do Zakopanego Witkacy stworzył koncepcję tzw. Czystej Formy. Według niej najistotniejszym składnikiem dzieła jest jego forma, która oddziałuje na odbiorcę, wywołując u niego „uczucia metafizyczne”. Artysta przyłączył się do Formistów, grupy malarzy, wraz z którymi organizował wspólne wystawy. Rozwijał też swą twórczość portretową. W 1923 roku Stanisław Ignacy Witkiewicz poślubił wnuczkę Juliusza Kossaka, Jadwigę Unrug. Małżeństwo nie wytrzymało próby czasu. W roku 1927 wydał swoją powieść „Pożegnanie jesieni”, a w 1930 roku – „Nienasycenie”. Pod koniec lat dwudziestych artysta działał również na płaszczyźnie filozoficznej, swój nurt nazwał monadyzmem biologicznym, idea została przez niego zawarta w wydanym w 1935 roku traktacie „Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia”. Zajmował się jednocześnie krytyką literacką. Uhonorowano go Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Doskonalił się nadal jako portrecista. Przebywał okresowo na Śląsku, gdzie obserwował trudne życie miejscowych, co odnalazło się następnie w jego sztuce. Artysta eksperymentował też z narkotykami, w tym z meskaliną, co zostało udokumentowane i opisane w magazynie „Problemy” ukazującym się zaraz po II wojnie. W publikacjach na ten temat są dostępne przedruki obrazów malowanych pod wpływem psychodelików, same obrazy tymczasem cieszą się wzięciem kolekcjonerów.

Samobójstwo?

Za najwybitniejszy utwór dramatyczny Witkacego uważa się „Szewców” z 1934 roku. 18 września 1939 roku Stanisław Ignacy Witkiewicz miał popełnić samobójstwo na wieść o ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Według świadków, w związku z tą tragiczną informacją miał powiedzieć: „To już?!” Na temat samobójstwa Witkacego są jednak pewne niejasności, natomiast oficjalna wersja podtrzymuje, że targnął się na swoje życie skutecznie.

Książka

„Metafizyczny harem. Kobiety Witkacego” jest książką Małgorzaty Czyńskiej, która rzuca więcej światła na życie Artysty.

Źródła:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ignacy_Witkiewicz
  • https://biografia24.pl/witkacy/
  • „O doświadczeniach narkotycznych i mistycznych” Janusz L. Jakubowski, Problemy, 1948.