Witold Gombrowicz (1904 – 1969) był i dzięki swej twórczości pozostanie już pewnie na zawsze na samym szczycie panteonu polskich wybitnych dramatopisarzy, eseistów i prozaików. Był postacią całkowicie nietuzinkową, osobowością ponadprzeciętną. Był przede wszystkim człowiekiem potrafiącym narzucać interpretacje swoich utworów. Projektował odbiór swoich dzieł w sposób przy tym skrajnie przemyślany, tworząc własną legendę całkiem świadomie.

Pamiętnik

Biografia Gombrowicza składa się z dwóch etapów. Na pierwszy etap składa się ten, który przypadł w Polsce międzywojennej. Drugi natomiast to okres twórczości emigracyjnej, który miał miejsce w Argentynie i we Francji. Debiutował tomem opowiadań „Pamiętnik” w roku 1933. Co w tym najistotniejsze, to pojawiające się tam postaci, które zostały później rozwinięte na łamach innych dzieł, późniejszych. Zatem jest to wczesna i udana próba Gombrowicza wyjścia naprzeciw pytaniom o tożsamość, czy po prostu udzielenia odpowiedzi na pytanie jedno i zasadnicze, mianowicie czy człowiek ma szanse być sobą w kulturze czy społeczeństwie, w tym także w rodzinie, polityce i religii. Jakkolwiek kiełkowało to w „Pamiętniku”, to osiągnęło znakomitą formę w powieści „Ferdydurke” z roku 1997.

Ferdydurke

Powieść ta porusza temat własnej podmiotowości, możliwości wyzwolenia się z form, konwencji i stereotypów. Dochodzi na łamach utworu do smutnej albo nawet dość wesołej konstatacji, iż nie ma ucieczki przed formą niż tylko w inna formę, gdzie forma oznaczać może rolę lub pewien schemat. Oczywiście istotny z tego punktu widzenia jest kontekst społeczny, który według autora decyduje o „gębie” lub „pupie”. Widać zatem potencjał awangardowy w ówczesnej twórczości Witolda Gombrowicza, oblicze cokolwiek nowatorskie, porównywane niekiedy do Witkacego i Brunona Schulza. Godne podkreślenia jest występowanie w „Ferdydurke” różnorodnych gatunków takich jak powieść przygodowa, kryminalna, psychologiczna czy filozoficzna, przy oryginalnej konwencji stylów jak na przykład groteska, parodia czy ironia.

Dziennik

Pozycja ta, opatrzona tytułem „Dziennik”, otrzymała ten tytuł ze względu na potrzeby, bowiem z przeznaczeniem do publikowania dzieła na łamach paryskiej „Kultury”, co miało miejsce w latach 1953 – 1969. Tytuł znakomicie nadawał się w związku z dziełem niejednolitym, w którym można odnaleźć przede wszystkim felieton, ale i esej, pamiętnik czy anegdoty, a to obok chociażby dyskusji filozoficznych. Zasługuje na uwagę fakt, iż bohaterem jest w „Dzienniku” sam Gombrowicz, sterujący w ten sposób własną legendą.

Utwory teatralne

Witold Gombrowicz był również twórcą dramatów, w których można doszukać się inspiracji szekspirowskich oraz daje się odczuć dramat romantyczny, operetka i farsa, łącznie, rzecz jasna, z absurdem. Odnajdujemy to w tytułach takich jak „Operetka”, „Ślub”, „księżniczka Burgunda” i „Iwona”. Dominujące tematy to znów kwestia formy wyłożona w poglądach autora.

Trans – Atlantyk

Pośród powieści emigracyjnych Gombrowicza, obok takich jak „Pornografia” i „Kosmos” jest wreszcie „Trans – Atlantyk”, gdzie słowo „trans” oznacza symboliczne przełamanie, pewien koniec kategorii i ostateczne uwolnienie człowieka od szuflad oraz etykietowania.

Ciekawostki

  • Sprawy kategorii seksualnych i tego typu przyporządkowania Witold Gombrowicz traktował jako domenę społecznego przymusu. W powieści „Trans-Atlantyk” przeciwstawia wizje jednostki uwolnionej od tej służby, która realizuje przede wszystkim siebie (ekscentryczny milioner-homoseksualista Gonzalo).
  • Może to w kontekście dzieł Gombrowicza zabrzmi dość dziwnie, ale faktem jest, że Polskość i religijność/wiarę autor cenił bardzo wysoko.
  • Był krytyczny wobec Mickiewicza, Słowackiego czy Wyspiańskiego, cenił natomiast, co ciekawe, Sienkiewicza, trzymając jego podobiznę i wszystkie książki w pokoju.

Książka biograficzna

„Gombrowicz. Ja geniusz” Klementyny Suchanow przybliża sylwetkę wielkiego artysty, będąc podróżą w czasie i przestrzeni śladami samego Witolda Gombrowicza.

Źródła:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Gombrowicz
  • https://biografia24.pl/witold-gombrowicz/
  • „300 postaci które zmieniły historię Polski i świata”, Videograf II, Chorzów 2008
  • https://sienio.wordpress.com/2011/05/31/witold-gombrowicz/