Wojciech Jaruzelski (1923 – 2014). Dowódca wojskowy i polityk, działacz rozmaitych struktur PRL, począwszy od porucznika i podpułkownika LWP, poprzez generała armii i ministra obrony narodowej, skończywszy na premierze i prezydencie PRL. Był architektem stanu wojennego, twórcą Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). Postać kontrowersyjna ze względu na niejasne motywy działań w latach osiemdziesiątych XX wieku, ale i w latach chociażby 1968 – 1970.

Szczeble kariery

Wojciech Jaruzelski ukończył gimnazjum ojców marianów w Warszawie. Był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Po wybuchu wojny rodzina przeniosła się na Litwę, a stamtąd została zesłana na Sybir. W 1943 roku wstąpił do organizowanej przez Związek Patriotów Polskich armii polskiej, zostając po ukończeniu szkoły oficerskiej dowódcą plutonu piechoty, by zostać w ślad za tym pomocnikiem szefa sztabu w zakresie zwiadu. Brał udział w walkach o Warszawę osiągając pod koniec wojny stopień porucznika. Tuż po wojnie zajmował się zwalczaniem podziemia antykomunistycznego. Wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej już jako absolwent Wyższej Szkoły Piechoty i Akademii Sztabu Generalnego, zostając pod koniec lat czterdziestych podpułkownikiem. Członkostwo w partii okazało się też trampoliną do kariery w wojsku – wykładał taktykę i służbę sztabową w Wyższej Szkole Piechoty, szefując jednocześnie Zarządowi Akademii Wojskowej oraz będąc zastępcą szefa Głównego Zarządu Wyszkolenia Bojowego. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej pracował wówczas również w kontrwywiadzie wojskowym. Rok 1956 przyniósł Jaruzelskiemu stanowisko generała brygady. Jako dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej Jaruzelski przywitał lata sześćdziesiąte, zostając szefem Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego a niemal równocześnie posłem na Sejm PRL. Już jako wiceminister obrony narodowej w 1962 roku wszedł w 1964 do Komitetu Centralnego PZPR. Był w drugiej połowie lat sześćdziesiątych poniekąd beneficjentem polityki Gomułki, a to ponieważ wydarzenia marca 1968 roku zapewniły mu stopień generała broni oraz stanowisko ministra obrony narodowej.

Falami „Dunaju” do prezydenta

Koordynował w roku 1968 operację „Dunaj”, czyli interwencje strony polskiej w Czechosłowacji. Przyszedł w końcu rok 1970 i Wojciech Jaruzelski obradował w ścisłym kierownictwie nad ostateczną decyzją użycia broni w związku ze strajkami na Wybrzeżu. Przypisuje mu się zatem udział w śmierci kilkudziesięciu osób. Natomiast w 1973 roku awans do stopnia generała armii związał się z jego członkostwem w Biurze Politycznym KC PZPR. W roku 1980 pomógł odsunąć Gierka, zostając w 1981 premierem oraz I sekretarzem KC PZPR. W związku z działaniami Solidarności wprowadził stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. Utworzył w tym celu WRON, mianowicie Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Tekę premiera złożył w 1985 roku, zostając jednocześnie przewodniczącym Rady Państwa. Inicjował wtedy pewne reformy, które okazały się przedsięwzięciem ponad siły systemu politycznego. Wreszcie uległ naporowi społecznego niezadowolenia idąc na kompromis z opozycją. W 1989 roku został prezydentem PRL, wybranym przez Zgromadzenie Narodowe, rezygnując tym samym z funkcji I sekretarza PZPR. Przedterminowe wybory odbyły się rok później, i jak wiadomo Jaruzelski ustąpił zwalniając miejsce prezydenta dla Lecha Wałęsy. Przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2014 roku.

Ciekawostki

  • Był najmłodszym generałem LWP.
  • Pochodził z zacnej rodziny ziemiańskiej herbu Ślepowron – jego ojciec walczył w obronie RP przeciwko bolszewikom, dziadek walczył w powstaniu styczniowym.
  • W czasie pracy przy wyrębie lasów na Syberii nabawił się tzw. ślepoty śnieżnej, stąd ciemne okulary, z którymi nie mógł się rozstać.
  • Był uczniem Zygmunta Baumana.

Książka

„Jaruzelski. Życie paradoksalne” Pawła Kowala i Mariusza Cieślika jest książką, która przedstawia m.in. jak potomek zacnej ziemiańskiej rodziny stanął na czele Partii.

Źródła:

  • „300 postaci które zmieniły historię Polski i świata”. Videograf II, Chorzów 2008
  • „Mały Oksfordzki Słownik Historii Świata w XX wieku”. Świat Książki, Warszawa 1995
  • „Historia 1956 – 1997”. A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Warszawa 2002
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski