Zbigniew Herbert (urodził się w 1924 roku we Lwowie, zmarł w roku 1998 w Warszawie), był wybitnym poetą, dramaturgiem i eseistą, także autorem słuchowisk, czy wreszcie Kawalerem Orderu Orła Białego. Miarą jego kunsztu było przeszło 20 nagród literackich. Ponadto świetnie wykształcony, bo prawnik, ale i ekonomista oraz filozof. Zaliczany do najważniejszych postaci polskiej klasycyzującej literatury współczesnej.

Twórczość

Zbigniew Herbert debiutował w roku 1956 tomikiem „Struna światła”. Już wówczas zaznaczył się jego styl, powściągliwy i wolny od emocji. Ale były tam i obecne charakterystyczne dla niego dwa skrajne doświadczenia. Otóż bohater liryczny przedstawiany przez Herberta reprezentuje konflikt, czy też osobliwe rozdarcie między Wschodem a Zachodem. Z jednej strony zawiera w sobie bogactwo kulturowej tradycji, z drugiej natomiast jest typem wydziedziczonego barbarzyńcy, który dotkliwie odczuwa swój stan pozbawiony zasad. Przeszłość i tradycja zderza się w nim z siłą teraźniejszości odczuwanej zmysłowo. Herbert zawarł to w zbiorze esejów pt. „Barbarzyńca w ogrodzie”, a ściślej impresje pod wpływem ówczesnej jego podróży do Francji i Włoch. Z początku bohater przejawia tęsknotę za harmonią antyku, natomiast później jest to już dużo mniej jednoznaczne. Ostatecznie Herbert zwraca się przeciwko skrajnościom obu biegunów – przeciwko martwej tradycji jak i żywemu doznawaniu wyłącznie „tu i teraz”. Herbert w ten sposób demaskuje oba bieguny ludzkiej aktywności, przy czym podkreśla to co nieprzemijalne i ponadczasowe, czyli godność człowieka, honor, patriotyzm oraz piękno. Pojawia się z czasem w jego twórczości pewna stała, reprezentowana przez Pana Cogito, a właściwie przez jego moralizatorstwo i dydaktyzm płynące z przebywania na straży wartości. Wiąże się z tym autorefleksja nad bytem jako takim, jest też miejsce na tragizm istnienia pomiędzy biegunami. W utworze „O dwóch nogach Pana Cogito” Herbert przedstawia proces stawania się, począwszy od dojrzewania, poprzez dojrzałość, aż po rozróżnianie aspektów rzeczywistości. Celem egzystencji zostaje w utworze „Przesłanie Pana Cogito” samo dawanie świadectwa, które nie podlega kompromisom, bowiem podmiotowość i wolność osoby ludzkiej jest nienegocjowalna, tak samo honor i moralna odwaga. Rzecz jasna utwór nabiera znaczenia jeśli brać pod uwagę moment w którym się pojawił, mianowicie rzeczywistość totalitarną. Bezpośrednio do stanu wojennego odnosi się na przykład „Raport z oblężonego miasta i inne wiersze”. Nie brakuje też u Herberta później poetyckich podsumowań czy też prób rozliczeń, jak choćby w utworze „Elegia na odejście i Epilog burzy”.

Ciekawostki

  • Aby mieć pieniądze na podróże po krajach „Zachodu” w czasach siermiężnego PRLu, oszczędzał na jedzeniu do tego stopnia, że odbiło się to później na jego zdrowiu.
  • „Pił pięknie”, jak wyraziła się o jego diecie jedna z aktorek. Natomiast pił dużo, co przy marnej diecie spowodowało problemy z krążeniem.
  • Od czterdziestego roku życia cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową, która cechuje się wahaniami nastroju od depresji po euforię.
  • Jako piewca wolności i podmiotowości jednostki był głęboko rozczarowany rzeczywistością polityczną III RP, a na znak tego gdy został odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego, wdowa po poecie, Katarzyna Herbert odmówiła przyjęcia odznaczenia z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Odznaczenie przyjęła dopiero z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego w roku 2007.
  • Aby oddać hołd artyście sejm ustanowił rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta.

Książka biograficzna

„Herbert. Biografia” jest książką Andrzeja Franaszka na temat życia i twórczości tego porywającego poety i eseisty.

Źródła:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Herbert
  • „300 postaci które zmieniły historię Polski i świata”. Videograf II, Chorzów 2008
  • https://biografia24.pl/zbigniew-herbert/
  • http://www.filmweb.pl/person/Zbigniew+Herbert-469671/trivia