Zbigniew Religa przyszedł na świat 16 grudnia 1938 roku, w małej miejscowości Miedniewice. Zmarł 8 marca 2009 roku w Warszawie. Zbigniew Religa był wybitnym polskim kardiochirurgiem, a także politykiem. Do zasług wiekopomnych Religi należy za pewne przeprowadzenie pierwszej operacji na sercu oraz dokonanie pierwszego w Polsce zabiegu transplantacyjnego serca. Był człowiekiem o niezwykłej charyzmie, którą potrafił zarażać pracujący z nim personel. Najlepiej opisuje to jedno ze zdjęć Religi, jakie niegdyś zrealizowano w ramach National Geographic – uchwycono na zdjęciu siedzącego po operacji, zmęczonego lekarza.

Edukacja w kierunku habilitacji

Swoją edukację rozpoczął dyplomem maturalnym zdobytym na koniec czteroletniego uczęszczania do szkoły im. Limanowskiego w Warszawie. Już wówczas był w stanie określić kierunek dalszego kształcenia, w ten sposób po zdanym egzaminie dojrzałości w 1956 kontynuował następnie naukę w warszawskiej Akademii Medycznej. Rok 1963 przynosi Relidze ukończenie studiów wydziału lekarskiego. Rozpoczął wówczas roczny staż. W latach 1964 – 1966 przyszła kolej na służbę wojskową, by następnie rozpocząć pracę w Szpitalu Wojskowym w Warszawie. Zdobył też specjalizację w dziedzinie chirurgii, pracując do roku 1980. W trakcie miał miejsce czas kształcenia się Religi w USA – zdał tam egzaminy Educational Commission for Foreign Medical Graduates, otrzymując stypendium. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych miał okazję praktykować w Detroit, by w 1973 roku zdobyć stopień doktora nauk, który został ukoronowany habilitacją w 1981 roku.

Profesura

Pierwszą połowę lat osiemdziesiątych Zbigniew Religa przepracował w Warszawie w Instytucie Kardiologii, natomiast od roku 1984 objął kierownictwo zabrzańskiej Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii. To poprowadziło go bezpośrednio do zdobycia uznania w wykonywanej dziedzinie, by następnie mógł przyjąć tytuł profesora Śląskiej Akademii Medycznej. Odebrał także w tym zakresie profesurę z nadania prezydenta RP.

Zakres działalności

Do szczególnych zasług Religi należy za pewne powołanie do życia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, której został prezesem. Chodziło bowiem o usprawnienie wdrażania najnowszych technik leczenia schorzeń serca. Była to i wciąż pozostaje także działalność naukowo-badawcza wraz z szerokim programem szkoleniowo-stypendialnym dla polskich i zagranicznych kadr medycznych.

Już jako rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, pełnił też funkcję krajowego specjalisty ds. kardiochirurgii. W 2001 roku objął stanowisko dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Pierwszy przeszczep

Pierwszej operacji na sercu dokonał 15 sierpnia 1985 , natomiast 5 listopada tegoż roku wykonał pierwszy zabieg transplantacyjny. W zabrzańskim szpitalu przeszczepił serce chorej osobie, która niestety wkrótce zmarła, jednak był to krok milowy, bowiem już wkrótce miało się okazać, że sam sposób wykonania operacji jest sprawny, przynosząc wkrótce zabiegi już całkiem udane.

Polityka

Czas pierwszych rządów PiS był dla Religi dobry o tyle, że mógł zaangażować się politycznie. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego zajmował stanowisko Ministra Zdrowia. Był też marszałkiem seniorem, który otworzył posiedzenie Sejmu VI kadencji.

Zmarł na nowotwór 8 marca 2009 roku w Warszawie. Został pochowany 13 marca na Powązkach.

Książka biograficzna

„Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga” jest pozycją literacka obowiązkową dla zainteresowanych życiem Zbigniewa Religi.

Autor zdjęcia Zbigniewa Religi: PiS